Socialdemokraternas nye ledare

Många äldre socialdemokrater är i dag oroliga att de falangstrider som länge präglat SSU nu ska föras in i moderpartiet. En huvuduppgift för en ny partiledare blir därmed att hålla ihop partiet. Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Thomas Östros är en av potentiella kandidater som finns med i spekulationerna om vem som ska bli näste partiledare. Att sitta i riksdagen och ha regeringserfarenhet har tidigare varit ett absolut krav när Socialdemokraterna utnämnt partiledare. Sven-Erik Österberg, Thomas Östros, Ibrahim Baylan, Morgan Johansson och Ylva Johansson uppfyller kriterierna. Av dem som sitter i riksdagen är Sven- Erik Österberg, Thomas Östros eller Mikael Damberg de mest sannolika alternativen. Politisk erfarenhet kommer att vara en tungt vägande faktor när en ny partiledare väljs. Mycket talar alltså för en ganska traditionell politiker med bred erfarenhet och bakgrund som statsråd.

Men var tog Pär Nuder och Anders Sundström vägen?

(V) bryter med (MP) och (S)

De flesta av Vänsterpartiets partidistrikt anser att V bör bryta sig ur samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nästan tre fjärdedelar av distrikten anser att Vänsterpartiet ska gå sin egen väg trots att V-ledaren Lars Ohly sagt att samarbetet ska fortsätta. Flera distrikt anser att partiet har fått göra alltför långtgående kompromisser, visar en undersökning som Dagens Nyheter har gjort. Ett av distrikten kräver att Lars Ohly ska avgå.

RSS 2.0